• Tài nguyên
 • Văn bản quản lý nhà nước
 • V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018
  Ngày ban hành:
  30/08/2017
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  V/v hướng dẫn BDTX giáo viên năm học 2017-2018
  Ngày ban hành:
  29/08/2017
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Kế hoạch: Triển khai sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học, THCS từ năm học 2016-2017
  Ngày ban hành:
  20/02/2017
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Văn bản hợp nhất quy định đánh giá học sinh tiểu học.
  Ngày ban hành:
  27/09/2016
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ngày ban hành:
  21/09/2016
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với GDTX
  Ngày ban hành:
  13/09/2016
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2016-2017
  Ngày ban hành:
  13/09/2016
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016
  Ngày ban hành:
  13/09/2016
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2016-2017
  Ngày ban hành:
  08/09/2016
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 3
  Ngày ban hành:
  21/08/2016
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Dự báo thời tiết
  Thời tiết Hà Nội