A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH LỰA CHỌN SGK LỚP 1 THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

     Hội nghị triển khai kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các cơ sở giáo dục phổ thông đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, tin tưởng rằng các trường Tiểu học, TH&THCS trên địa bàn thành phố sẽ thống nhất trong việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 sắp tới.

     Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Đồng Hới về việc hạn chế triển khai các hoạt động huy động nhiều người tham gia, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với hình thức trực tuyến. Hội nghị diễn ra vào lúc 8 giờ 00 ngày 18 tháng 3 năm 2020 nhằm giúp các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tốt việc lựa chọn SGK lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

     Tham dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến có đồng chí Hồ Thanh Hải - Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Đinh Bá Quang, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên Tin học của 23 trường TH, TH&THCS trên địa bàn thành phố.

Hội nghị trực tuyến diễn ra tại 26 điểm cầu (Điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo; 23 điểm cầu các trường Tiểu học, TH&THCS).

     Sau phần tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, đồng chí Hồ Thanh Hải - Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu, đặt vấn đề Hội nghị.

     Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Triển khai Kế hoạch số 120/KH-PGDĐT ngày 16/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về lựa chọn SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018 trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Trong đó nhấn mạnh một số qui định đối với Tổ chuyên môn và Hội đồng tham gia lựa chọn SGK lớp 1. Cụ thể:

     * Tổ chuyên môn tham gia lựa chọn SGK lớp 1:

    - Là tổ chuyên môn có giáo viên dạy lớp 1 (theo Quyết định của Hiệu trưởng nhà trường), giáo viên dạy các môn chuyên biệt lớp 1 (Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Tiếng Anh) và giáo viên dự kiến dạy lớp 1 năm học 2020-2021. Ngoài ra, các nhà trường có thể lựa chọn thêm một số giáo viên ở khối lớp khác có trình độ chuyên môn tốt, có năng lực phân tích, đánh giá SGK để tham gia cùng Tổ chuyên môn.

     - Căn cứ vào vào số lượng bản mẫu SGK (bản giấy) được cung cấp, điều kiện thực tế của nhà trường (số lượng thành viên tổ chuyên môn, khối lượng công việc của tổ…..), Hiệu trưởng có thể yêu cầu Tổ chuyên môn:

     + Làm việc chung, nghiên cứu toàn bộ các đầu SGK được cung cấp và cùng tham gia lựa chọn.

     + Hoặc chia theo từng nhóm bộ môn để nghiên cứu (nhóm Toán, nhóm Tiếng Việt-TNXH - Đạo Đức, nhóm Tiếng Anh - Mĩ thuật - Âm nhạc….). Sau khi nghiên cứu, các nhóm bộ môn có trách nhiệm báo cáo, phân tích kết quả nghiên cứu, lựa chọn của nhóm mình trước toàn bộ các thành viên trong Tổ chuyên môn. Các thành viên căn cứ các ý kiến của các nhóm này, rà soát lại các đầu SGK đó trước khi tham gia bỏ phiếu kín.

     * Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1:

     Hội đồng chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét, đánh giá và giải trình quyết định lựa chọn SGK, vì vậy Hội đồng cần phải có đầy đủ các thành phần theo Điều 4,5 của Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT. Lưu ý:

     - Tổ trưởng chuyên môn tham gia Hội đồng phải là tổ trưởng tổ đang có giáo viên dạy lớp 1. Ngoài ra, tùy vào điều kiện thực tế của nhà trường, có thể lựa chọn thêm tổ trưởng chuyên môn khối lớp khác có năng lực, trình độ chuyên môn tốt tham gia Hội đồng.

     - Các môn học chuyên biệt (Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Tiếng Anh): mỗi môn chọn 01 người, ưu tiên giáo viên đang dạy lớp 1 (nếu môn học nào không có giáo viên, có thể sử dụng giáo viên cốt cán của nhà trường tham gia Hội đồng).

     - Các môn học còn lại: giáo viên đang dạy lớp 1 và được dự kiến phân công dạy lớp 1 năm học 2020-2021, có thể lựa chọn thêm một số giáo viên ở khối lớp khác có trình độ chuyên môn tốt, có năng lực phân tích, đánh giá SGK để tham gia Hội đồng (nếu cần thiết).

     - Đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh: ưu tiên phụ huynh có con đang học lớp 1, có trình độ nhận thức, hiểu biết tốt về Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 

     * Tiến độ triển khai thực hiện:

     - Ngày 18/3/2020: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 1 đến các cơ sở giáo dục phổ thông.

     - Ngày 20/3/2020: Các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 1 đến CBQL, giáo viên, Ban đại diện CMHS.

     - Ngày 23/3/2020: Thành lập Hội đồng lựa chọn SGK, phân công nhiệm vụ, thông qua kế hoạch làm việc.

     - Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 10/4/2020: Các tổ chuyên môn làm việc.

     - Từ ngày 11/4 đến hết ngày 20/4/2020: Hội đồng lựa chọn SGK làm việc.

     - Từ ngày 17/3 đến hết ngày 21/4/2020: Phòng Giáo dục và Đào tạo giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn SGK tại các cơ sở giáo dục.

     - Ngày 21/4/2020: Các trường báo cáo kết quả lựa chọn SGK về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

     - Ngày 28/4/2020: Hiệu trưởng ra Quyết định danh mục SGK lớp 1 sử dụng năm học 2020-2021 của trường; công bố công khai danh mục SGK lớp 1 của trường và niêm yết tại trường.

     - Ngày 29/4/2020: Các trường báo cáo số lượng SGK lớp 1 của mỗi nhà xuất bản cần cung ứng cho trường (kể cả số lượng dự phòng để bảo đảm có đầy đủ sách giáo khoa trước khi bắt đầu năm học mới) về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

     Hội nghị thảo luận, nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự tại các điểm cầu.

     Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Hải - Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc lựa chọn SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018.

     Hội nghị triển khai kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong các cơ sở giáo dục phổ thông đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, tin tưởng rằng các trường Tiểu học, TH&THCS trên địa bàn thành phố sẽ thống nhất trong việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 sắp tới./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 


Tác giả: Thanh Tình - Phòng GD&ĐT
Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
TRƯỜNG TH SỐ 1 ĐỒNG SƠN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET (IOE) CẤP TRƯỜNG- NĂM HỌC 2022-2023
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐỒNG SƠN NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2022 – 2023  GIỮ VỮNG THÀNH CÔNG, TIẾP TỤC ĐỔI MỚI
TRƯỜNG TH SỐ 1 ĐỒNG SƠN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG “ DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 – ÁP DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG GIẢNG DẠY”
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐỒNG SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2022 - 2023
SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH –  CHUYÊN ĐỀ CÓ TÍNH ÁP DỤNG RỘNG RÃI TRONG CÁC MÔN HỌC
TINH THẦN “BÙNG CHÁY” ĐỂ CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐỒNG SƠN
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐỒNG SƠN TỔ CHỨC SINH HOẠT DƯỚI CỜ VỚI CHỦ ĐỀ CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐỒNG SƠN TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG  TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022
HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CBQL GIÁO DỤC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐỒNG SƠN NĂM HỌC 2022 - 2023
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐỒNG SƠN TỔ CHỨC TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU “TÍCH HỢP LỒNG GHÉP GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN BOM MÌN VẬT NỔ”
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội