Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học số 1 Đồng Sơn

P.Đồng Sơn - TP.Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
thso1dongson@donghoi.edu.vn