TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐỒNG SƠN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VỚI CHUYÊN ĐỀ “GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG” VÀ “DẠY HỌC TÍCH HỢP GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN BOM MÌN”

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐỒNG SƠN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VỚI CHUYÊN ĐỀ “GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG” VÀ “DẠY HỌC TÍCH HỢP GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN BOM MÌN”

Thực hiện kế hoạch chuyên môn của năm học 2023 - 2024, vào lúc 14 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2023 Trường Tiểu học số 1 Đồng Sơn đã tổ chức thành công chuyên đề cấp trường với nội dung: “Giáo dục địa phương” và “Dạy học tích hợp giáo dục phòng tránh ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 1 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018, VẬN DỤNG BÀI HỌC STEM

CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 1 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018, VẬN DỤNG BÀI HỌC STEM

Thực hiện kế của Tổ chuyên môn, ngày 19 tháng 10 năm 2023 Tổ chuyên môn 1 tổ chức chuyên đề “Dạy học Hoạt động trải nghiệm lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 vận dụng bài học Stem ” do cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Như - giáo viên chủ nhiệm ...
CHUYÊN ĐỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM - LỚP 2

CHUYÊN ĐỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM - LỚP 2

                Thực hiện kế của Tổ chuyên môn về xây dựng các chuyên đề thực hiện chương trình GDPT 2018, ngày 10/10/2023 Tổ chuyên môn 2 tổ chức chuyên đề “Hoạt động trải nghiệm” – Lớp 2 với Chủ đề “Tay khéo, tay đảm ” do cô giáo Nguyễn Thị Hồng ...
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐỒNG SƠN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC STEM

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐỒNG SƠN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC STEM

Giáo dục STem là mô hình giáo dục dựa trên cách tích hợp liên môn, giúp học sinh tiếp cận các kiến thức khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể. Giáo dục STEM ở giai đoạn tiểu học nhằm ...
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội