Chào mừng bạn đến với công thông tin điện tử của trường Tiểu học số 1 Đồng Sơn

<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc" title="Tin tức" rel="dofollow">Tin tức nhà trường</a>

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM VI

Thực hiện Công văn số 561/PGDĐT ngày 31/8/ 2018 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Đồng Hới  việc sinh hoạt chuyên môn Cụm đợt 1. Căn cứ vào thực tế của các trường trong Cụm chuyên môn VI, theo kế hoạch của Ban Điều hành chuyên môn cụm VI, chiều ngày ...
Thư viện tài liệu
Dự báo thời Tiết
Thầy, cô nổi bật