• 1461242937_nv5a6a

Chào mừng bạn đến với công thông tin điện tử của trường Tiểu học số 1 Đồng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐỒNG SƠN HƯỞNG ỨNG THÁNG VĂN MINH ĐÔ THI NĂM 2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐỒNG SƠN HƯỞNG ỨNG THÁNG VĂN MINH ĐÔ THI NĂM 2018

Thực hiện kế hoạch số 67/KH – PGD ĐT Đồng Hới về tổ chức các hoạt động  Tháng Văn minh đô thị và hưởng ứng tháng Văn minh đô thị Đồng Hới năm 2018,  ý  thức được tầm quan trọng của việc xây dựng Nếp sống văn minh đô thị, đặc biệt trong môi trường sư ...
Thư viện tài liệu
Dự báo thời Tiết